| |     polski | english  
Naslovna
Procedura ulaska u Poljsku

Državljanima Srbije nije dozvoljen turistički ili privatan ulazak u Poljsku. Dozvoljena su isključivo opravdana putovanja kao što su poslovni put, školovanje, lečenje. Takođe, dozvoljen je ulazak državljanima Srbije koji u Poljskoj imaju regulisan boravak i poseduju karticu boravka u Poljskoj.

Pored odgovarajuće dokumentacije kojom se dokazuje opravdanost putovanja državljani Srbije moraju da imaju potvrdu o vakcinaciji kojom se dokazuje da je prošlo minimum dve nedelje od potpuno okončane vakcinacije vakcinom koja je odobrena za upotrebu u Evropskoj uniji (Pfiser, AstraZeneka i Moderna - dve nedelje od druge doze, Janssen - dve nedelje posle prve doze). Osobavma koje nisu vakcinisane, ili su vakcinisane ruskom ili kineskom vakcinom preporučuje se da otputuju do neke od susednih država koje su članice EU (Hrvatska, Mađarska, Rumunija, Bugarska), tamo urade PCR test, prevedu ga na engleski jezik i  po dobijanu rezultata ovog testa nastave put ka Poljskoj. Poljska ne priznaje PCR test urađen u zemljama koje nisu članice EU. Za ulazak u Poljsku priznaje se i lekarska potvrda koja dokazuje da nije prošlo više od 6 meseci od preležane bolseti izazvane virusom SARS-CoV-2. Osobama koje nemaju navedene potvrde ili PCR test urađen u zemlji EU određuje se karantin u trajanju od 10 dana. Karantin se može skratiti tek nakon što se u izolaciji u Poljskoj provede 7 dana, kada je moguće uraditi PCR test.

Tranzit preko aerodorma je dozvoljen pod uslovom da putnik poseduje avionske karte kojom se dokazuje da će napustiti teritoriju Poljske u rodku od 24 sata. Nije dozvojen izlazak sa aerodroma u pauzi imeđu letova.

Tranzit automobilom kada se u Poljsku ulazi iz pravca druge zemlje EU (Slvačka, Češka, Nemačka, Švetska, LItvanija) je dozvoljen uz dokument koji dokazuje gde se putuje (npr.kartice boravka u nekoj drugoj zemlji EU ili nr. Rusiji, Belorusiji, ili pozivno pismo za neku drugu zemlju). Dozvoljen je izlazak sa teritorije Poljske prema Rusiji, Belorusiji i Ukrajini.

Tranzit automobilom kada se u Poljsku ulazi iz pravca Rusije, Belorusije i Ukrajine. Za ovu vrstu tranzita potrebna je dozvlola poljskih organa. Potrebno je da se putnik (u zavisnosti iz koje zemlje kreće na put) obrati Ambasadi Srbije u Moskvi, Minsku ili Kijevu, dostavi im skenirane kopije pasoša svih osoba koje putuju, kao i saobraćajnu dozvolu automobila kojim se putuje. U imejlu treba nasveti planirane datume ulaska i izlaska sa teritorije Poljske, kao i konkretne granične prelaze gde će se ući, tj. izaći sa teritorije Poljske. Po dobijanju zahteva nadležne Ambasade će zahtev proslediti Ambaasadi Srbije u Varšavi, koja će zatim obaviti potrebne najave i zatražiti dozvolu za ulazak putnika.

Ulazak u Poljsku iz poslovnih razloga.  Pored potvrde o vakcinaciji, putnici kod sebe treba da imaju pozivno pismo poljskog privrednog subjekta, kao i izvod iz Privrednog registra Poljske kao dokaz da zaista putuju na poziv poljske firme koja im je poslala pozivno pismo. U pozivnom pismu treba da bude naveden konkretan razlog za dolazak u Poljsku, naziv i adresa srpske firme koja se poziva, ime, prezime i broj pasoša osobe/a koja se poziva/ju.

Ulazak u Poljsku radi sturdiranja, razmene studenata/učitelja, učešća na Erazmus programima i sl. Pored potvrde o vakcinaciji ili neke od gore navedenih potrvrda, putnik mora da poseduje pozivno pismo poljske škole, faktultea ili obrazovne ustanove. Iako nije obavezan dokument, prepouručujemo da putnik sa sobom ima potvrdu na engleskom jeziku, od matične škole/fakulteta da je imenovani student/profesor u toj obrazovnoj ustanovi.

Ulazak u Poljsku radi učešća na sportskom događaju/takmičenju . Pored potvrde o vakcinaciji ili neke od gore navedenih potvrda, putnik mora da poseduje pozivno pismo poljskog organizatora sportskog događaja, Takođe, iako se ne radi o obaveznom dokumentu, preporučujemo da putnik ponese i potvrdu matičnog sportskog saveza ili kluba da je registrovani sportista/trener u Srbiji.

Ulazak u Poljsku iz humanitarnih razloga. Pored potvrde o vakcinaciji ili neke od gre navedenih potvrda, putnik mora da poseduje pozivno pismo poljske bolnice ili zdravstvene institucije. U ovim slučajevima se preporučuje da se dodatno obratite i Ambasadi Srbije u Varšavi na imejl embassy.warsaw@mfa.rs.

 

 Konzularne usluge
Procedura ulaska u Poljsku
On-line aplikacije za izdavanje viza D-za zapošljavanje
Vize
Uredba Vlade Republike Srbije o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
REŽIM ULASKA U LITVANIJU U USLOVIMA PANDEMIJE
REŽIM ULASKA U POLJSKU U USLOVIMA PANDEMIJE
Primena Odluke Vlade RS o prestanku važenja Odluke o zatvaranju svih graničnih prelaza za ulazak u Republiku Srbiju
Repatriciacioni letovi Air Serbia
Odluke o sufinasiranju пројеката
Državljani Federacije Sv. Kits i Nevis i Republike Palau bez vize u Srbiju
UKINUTE VIZE ZA DRŽAVLJANE ANTIGVA I BARBUDA, GRENADA, KOMONVELT DOMINIKA I TRINIDAD I TOBAGO
OBAVEŠTENJE O RELAKSACIJI VIZNOG REŽIMA ZA DRŽAVLJANE TREĆIH ZEMALJA KOJIMA JE POTREBNA VIZA ZA ULAZAK U REPUBLIKU SRBIJU
Odluka o prestanku važenja Odlukeo ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane IR Iran, za nosioce običnih pasoša
UKINUTE VIZE ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE AZERBEJDŽAN, NOSIOCE OBIČNIH PASOŠA
UKINUTE VIZE ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE BURUNDI
VLADA SENT VINSENTA I GRENADINA UKINULA VIZE ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE SRBIJE
VLADA REPUBLIKE KOLUMBIJE UKINULA VIZE ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE SRBIJE
UKIDANJE VIZA ZA DRŽAVLJANE GRUZIJE, NOSIOCE OBIČNIH PASOŠA
UKINUTE VIZE ZA DRŽAVLJANE ČETIRI (4) DRŽAVE REGIONA KARIBA I DVE (2) DRŽAVE REGIONA LATINSKE AMERIKE
Stupio je na snagu sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gvatemale o ukicanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša
Odluka Vlade Republike Srbije o ukidanju viza za državljane Republike Surinam, nosioce svih pasoša
Obaveštenje o odluci Vlade IR Irana o ukidanju viza državljanima R. Srbije, nosiocima običnih pasoša
Odluka o ukidanju viza za državljane Republike Indonezije
Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša
Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Tajland o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša
Odluka o ukidanju viza za državljane Republike Indije
Odluka o ukidanju viza za državljane Islamske Republike Iran
Stupanje na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kirgiske Republike o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša
Poziv za prijavu potraživanja po osnovu devizne štednje
Zakon o regulisanju javnog duga R. Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana
Procedura ulaska stranih državljana na ''Kosovo''
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari