| |     latinica | english  
Strona główna
Informujemy, ze Rada m. st. Belgradu, Komisja Kultury, opublikowala zaproszenie do udzialu w otwarym miedzynarodowym konkursie

Informujemy, ze Rada m. st. Belgradu, Komisja Kultury,opublikowala zaproszenie do udzialu w otwarym miedzynarodnowym dwuetapowym konkursie na projekt pomnika Zorana Djindjica na Placu Studenckim w Belgradzie.

Kompletna informacja znajduje sie tutaj.

Tekst konkursie w jezyku angielskim mozna znajduje tutaj.


Umowa między Rządem Republiki Serbii a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów zwykłych

Informujemy, że Umowa między Rządem Republiki Serbii a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów zwykłych, podpisana w Rydze dnia 5 listopada 2016 r., wchodzi w życie dnia 15 stycznia 2017 r.

Od tego dnia, obywatele dwóch państw, posiadacze zwykłych paszportów, mają prawo na wjazd, przejazd lub pobyt na terytorium drugiego państwa bez wizy, w terminie do 30 dni od dnia wjazdy.


Konsultacje polityczne ministerstw spraw zagranicznych Republiki Serbii i Polski w dziedzinie integracji europejskiej wspólpracy dwustronnej

Konsultacje polityczne ministerstw spraw zagranicznych Republiki Serbii i Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie integracji europejskiej i współpracy dwustronnej miały miejsce 20 kwietnia 2016 roku w Warszawie.

Na czele naszej delegacji był Podsekretarz Stanu do Spraw EU ambasador Marina Joviciević, a na czele polskiej Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Katarzyna Kasperczyk. Strona polska podczas rozmowy potwierdyiła wsparcie dla integracji europejskiej Serbii i wyraziła gotowość udzielenia pomocy na tej drodze.

Stwierdzono, że stosunki dwustronne między Serbią i Polska są dobre i bez otwartych kwestii i jednocześnie wyrażono chęć zaintensyfikowania współpracy i wzajemnych kontaktów. Rozmawiano również o współpracy wustronnej w innych dziedzinach, z akcentem na współpracy gospodarczej, która od trzech lata notuje tendencję wzrostowa.

Oprócz spotkania w Ministerstwie spraw Zagranicznych, Podsekretarz Stanu Marina Joviciević i delegacja spotkali się z Izabelą Kłoc, Przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, z którą omawiano kwestie z dziedziny integracji europejskiej oraz parlamentarnej współpracy dwustronnej.


Non-paper z głównymi argumentami Republiki Serbii o niedopuszczalności członkostwa ''Kosowa'' w UNESCO

Non-paper z głównych argumentów Republiki Serbii o niedopuszczalności członkostwa ''Kosowa'' w UNESCO można pobrać tutaj.


Informacja dla obywateli Republiki Mołdawii

Informujemy obywateli Republiki Mołdawii, że w dniu 6 sierpnia 2015 roku wchodzi w życie Porozumienie między Rządem Republiki Serbii a Rządem Republiki Mołdowii w sprawie zniesienia wiz dla obywateli dwóch krajów.

Zgodnie z treścią ww.Porozumienia, od dnia 6 sierpnia 2015 r. obywatele Republiki Mołdowii posiadający paszporty biometryczne będą mogli bez wizy wjechać, przejeżdżać lub przebywać na teritorium Republiki Serbii przez 90 dniu, w ramach okresu sześciu miesięcy, od dnia pierwszego wjazdu licząc.


Informacja o złagodzeniu reżimu wizowego dla obywateli Kataru, Kuwejtu, Omanu i Bahrajn

Rząd Republiki Serbii podjał decyzję w sprawie zniesienia wiz wjazdowych do Republiki Serbii dla obywateli Kataru, Kuwejtu, Omanu i Bahrajn.

Obywatele tych państw posiadający wszelkiego rodzaju paszporty, oprócz zastępczych dokumntów podróży oraz  dokumentów wydawanych zgodnie z konwencjami międzynarodowymi, mogą od dni 30 czerwca 2015 roku wjechac, przejeżdżac oraz przebywac w Republice Serbii do 90 dni w okresie sześciu miesięcy, licząc od dnia pierwszego wjazdu.
 


INFORMACJA W SPRAWIE ZAŁAGODZENIA REZIMU WIZOWEGO DLA OBYWATELI PANSTW TRZECICH, KTORYM POTRZEBNA JEST WIZA WJAZDOWA DO REPUBLIKI SERBII

Obywatele państw obcych legitymujący się wszystkimi rodzajami paszportów, oprócz zastępczymi dokumentami podróży oraz dokumentami wydanymi na podstawie konwencji międzynarodowych, od dnia 8 listopada 2014 roku mogą wjechać, przejeżdżać oraz przebywać bez wizy w Republice Serbii, jeżeli posiadają ważną wizę Schengen, wizę Wielkiej Brytanii lub innych państw członkowskich Unii Europejskiej, wizę USA albo mają uregulowany pobyt w państwach strefy Schengen, państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w USA, maksymalnie 90 dni w okresie 6 miesięcy, tj. do upływu ważności wizy lub zezwolenia na pobyt w ww.państwach.


Transfer środków pieniężnych na konto bankowe Ministerstwa finansów Republiki Serbii

Ambasada Republiki Serbii w Polsce ma przyjemność poinformować, że w dniu 9 czerwca 2014 r. zrealizowała transfer środków  w wysokości 40.300,00 EUR, przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi, które zostały wpłacone na specijalnie konto Ambasady.

W dniu 3 czerwca r.b. do Serbii wyjechał TIR z pomocą humanitarną zebraną przez naszą Ambasadę.

Serdaczne dziękując wszystkim darczyńcom biorącym udział w akciji humanitarnej, Ambasada Republiki Serbii w Polsce wzywa wszystkich ludzi dobrej woli do wspólnego kontynuowania akcji, ponieważ skutki powodzi w Serbii są olbrzymie i pomoc dla ich usuwania jest nam nadal niezbędna.

 


Informacja Wydziału ds.Sytuacji Wyjątkowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Serbii

W chwili obecnej nie ma potrzeb do angażowania ekip ratunkowych oraz ekip z pompami o dużej wydajności. W chwili obecnej niezbędne są:

- samochody terenowe,

- maszyny do osuszania,

- agregaty,

- pompy zanurzeniowe do wody brudnej,

- pompy do wypompowania wody o dużej wydajności (ponad 100 l/s),

- silnikowe rozpylacze (zakładane na plecy) do dezynfekcji,

- odzież ochronna dla osób przeprowadzających dezynfekcję,

- wodoszczelne obuwie (buty rybackie),

- 40 pomp o wydajności 50-116-6 m3/min. (3000-7000 m3/h), H=80m.

 


Donacje wysyłaniem SMS

Donacje wysyłaniem SMS na nr 1003 mogą zostać zrealizowane tylko z numerów operatorów sieci komórkowych w Serbii.


Wyłączenie z reżymu wielostronnych i dwustronnych zezwoleń przewozowych

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że Ministerstwo Budownictwa, Komunikacji i Infrastruktury Republiki Serbii poinformowało, że z powodu ogłoszonego stanu wyjątkowego transport pomocy humaniternej dla ofiar powodzi został wyłączony z reżymu wielostronnych i dwustronnych zezwoleń, a pojazdy z pomocą będą przepuszczane bez konieczności posiadania zezwoleń międzynarodowych oraz zgodnie z procedurą przyśpieszoną.


Wystawiono księgę kondolencyjną w Ambasadzie Republiki Serbii

Z okazji dużej liczby ofiar katastrofalnej powodzi w Serbii, Rząd Republiki Serbii ogłosił trzydniową żałobę narodową w dniach 21, 22 oraz 23 maja 2014 roku.

W Ambasadzie Republiki Serbii wystawiono y tej okazji księgę kondolencyjną do której można będzie się wpisać w dniach 22 i 23 maja w godzinach 10-15.


Informacja dla osób chcących wpłacić środki na rzecz powodzian w Serbii

Ambasada Republiki Serbii

Al.Róż 5

00-556 Warszawa

 

Konta Ambasady:

- w PLN - 86 1910 1048 2255 2721 2198 0002;

tytułem: Pomoc powodzianom,

- w EUR - 16 1910 1048 2255 2721 2198 0001;

tytułem: Pomoc powodzianom.  (SWIFT: DEUTPLPX).

 

Deutsche Bank Polska S.A.

ul. Krasińskiego 10

01-615 Warszawa


PROCEDURA CELNA W PRZYPADKU POMOCY HUMANITARNEJ

Slużba Celna Republiki Serbii nakazała wszystkim urzędom celnym na terytorium Republiki Serbii traktować jako priorytetowe, na przejściach granicznych oraz na całym obszarze celnym Republiki Serbii, dokonywanie odpraw celnych transportów zawierających pomoc humanitarną z jednoczesnym respektowaniem wszystkich prawem przewidzianych procedur celnych.

Jeżeli przewożnik wjeżdżający na obszar celny nie posiada agenta celnego, urzędnik celny zapozna go z możliwością złożenia deklaracji ustnej, a obowiązkiem tego celnika będzie sporządzić deklarację tranzytową w systemie ISCS dla tej przesyłki, niezbędne egzemplarze wręczyć przewożnikowi i skierować go do odpowiedniego urzędu celnego.

W celu zapewnienia odpowiedniej kontroli, celnik może do egzemplarzy deklaracji celnej i dokumentacji towarzyszącej dołączyć kserokopię paszportu lub innego dokumentu identyfikacyjnego przewożnika.

Dla urzędów celnych priorytetem będzie dokończenie wnioskowanego postępowania celnego. Deklaracja ustna może dotyczyć także towarów niekomercyjnych o mniejszym znaczeniu gospodarczym oraz innego rodzaju towarów, jeżeli urząd celny wyrazi na to zgodę.

Służba Celna zorganizowała już niezbędne dyżury w celu zapewnienia niezakłóconego ruchu zapowiedzianych już transportów pomocy humanitarnej.


PayPal konto dla powodzian w Serbii

Informujemy, że od dnia 18 maja 2014 roku działa PayPal konto do dokonywania płatności z 193 krajów i regionów w ramach pomocy humanitarnej dla ofiar powodzi w Republici Serbii.

Srodki w systemie PayPal można przekazywać na: floodrelief@gov.rs

 

 

więcej
Infromacja w sprawie zbierania materailanej pomocy humanitarnej

Według informacji Serbskiego Czerwonego Krzyża w tej chwili najbardziej potrzebne są:

 

- materace

- pościel

- łożka składane

- pieluszki dla dzieci i dorosłych

- skarpetki

- bielizna

- odzież dziecięca

- latarki

- baterie do latarek

- środki i higieniczne (mydło, papier toaletowy, ręczniki papierowe, podpaski, szczoteczki do zębów, pasty do zębów....)

- Asepsol 5P (Benzalkoni chloridum 5%)

- gumowe buty

 

Leki i materiały medyczne trzeba kierować bezpośrednio do Ministarstwa Zdrowia Republiki Serbii.

Pomoc humanitarna można przekazać bezpośrednio do Ambasady Republiki Serbii (Al.Róż 5, 00-556 Warszawa, tel. 22 628 51 61).

więcej
Pomoc zagrożonym mieszkańcom Republiki Serbii

I N F O R M A C J A

 

Z powodu nie zanotowanej nigdy dotąd w Republice Serbii powodzi, Rząd Republiki Serbii otworzył następujące konta bankowe, na które można wpłacać środki w ramach pomocy mieszkańcom zagroźonych terenów:

 

- konto w dinarach: 840-3546721-89

tytułem: Otklanjanje posledica vanrednih okolnosti poplave

 

- konto walutowe: 01-504619-100193230-000000-0000

tytułem: Ministarstvo finansija - Uprava za trezor, Beograd - namenski devizni račun za uplatu sredstava za otklanjanje posledica od poplava, IBAN kod: RS35908504619019323080, instrukcja dla płacących w EUR i USD (poniżej).

 

Ambasada Republiki Serbii dziękuje tym wszystkim, którzy mogą pomóc mieszkańcom Serbii ofiarom powodzi.

 

Warszawa, 16 maja 2014 r.

 

PAYMENT INSTRUCTIONS - E U R

SWIFT MESSAGE FIN 103

 

FIELD 32A:                 VALUE DATE-CURRENCY-AMOUNT

FIELD 50K:                ORDERING CUSTOMER 

 

FIELD 56A:                  DEUTDEFF

/INTERMEDIARY/

 

FIELD 57A:                   /DE20500700100935930800

/ACC.WITH BANK/

 

FIELD 59A:                  /RS35908504619019323080

(BENEFICIARY)         MINISTARSTVO FINANSIJA

                                      UPRAVA ZA TREZOR

FIELD 70:                    DETAILS OF PAYMENT

 

PAYMENT INSTRUCTIONS - U S D

SWIFT MESSAGE FIN 103

 

FIELD 32A:                   VALUE DATE-CURRENCY-AMOUNT

FIELD 50K:                   ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A:                   BKTRUS33

/INTERMEDIARY/

 

FIELD 57A:                   /04415465

/ACC.WITH BANK/      NBSRRSBG

 

FIELD 59A:                   /RS35908504619019323080

(BENEFICIARY)           MINISTARSTVO FINANSIJA 

                                        UPRAVA ZA TREZOR

 

FIELD 70A:                    DETAILS OF PAYMENT

 

 

więcej
Wiadomości
Informujemy, ze Rada m. st. Belgradu, Komisja Kultury, opublikowala zaproszenie do udzialu w otwarym miedzynarodowym konkursie
Umowa między Rządem Republiki Serbii a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów zwykłych
Konsultacje polityczne ministerstw spraw zagranicznych Republiki Serbii i Polski w dziedzinie integracji europejskiej wspólpracy dwustronnej
Non-paper z głównymi argumentami Republiki Serbii o niedopuszczalności członkostwa ''Kosowa'' w UNESCO
Informacja dla obywateli Republiki Mołdawii
Informacja o złagodzeniu reżimu wizowego dla obywateli Kataru, Kuwejtu, Omanu i Bahrajn
INFORMACJA W SPRAWIE ZAŁAGODZENIA REZIMU WIZOWEGO DLA OBYWATELI PANSTW TRZECICH, KTORYM POTRZEBNA JEST WIZA WJAZDOWA DO REPUBLIKI SERBII
Transfer środków pieniężnych na konto bankowe Ministerstwa finansów Republiki Serbii
Informacja Wydziału ds.Sytuacji Wyjątkowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Serbii
Donacje wysyłaniem SMS
Wyłączenie z reżymu wielostronnych i dwustronnych zezwoleń przewozowych
Wystawiono księgę kondolencyjną w Ambasadzie Republiki Serbii
Informacja dla osób chcących wpłacić środki na rzecz powodzian w Serbii
PROCEDURA CELNA W PRZYPADKU POMOCY HUMANITARNEJ
PayPal konto dla powodzian w Serbii
Infromacja w sprawie zbierania materailanej pomocy humanitarnej
Pomoc zagrożonym mieszkańcom Republiki Serbii
Wiadomości archive