| |     latinica | english  
Strona główna
Turystyczna Organizacja Serbii
SIEPA

 

   
 
Kontakt

Godziny pracy
Poniedziałek – piątek: 08:30 – 16:30


Wydział Konsularny (praca z interesantami): 10:00 – 14:00

Święta

Adres:
Al. Róż 5
00-556 Warszawa
 

 
Phone: + 4822 / 628-51-61, 625-60-41 Lokalizacja/Mapa
Fax:     + 4822 / 629-71-73 Kompetencje Konsularne
E-mail: embassy.warsaw@mfa.rs Konsulowie honorowi
web: http://www.warsaw.mfa.gov.rs  


 


 
 
 
22. lipiec 2021 roku Prezydent Vučić: Zdecydowaliśmy - naszym celem jest UE, lecz Chiny to nas ważny partner

Zdecydowaliśmy - naszym celem jest i pozostaje UE, powiedział Prezydent Serbii Aleksandar Vučić w wywiadzie dla niemieckiego dziennika Handelsblatt, dla Serbii mie ma alternatywy, lecz Chiny to ważny partner Serbii, a zadaniem państwa jest dbać o interesy własnych obywateli.                         

W ten sposób odpowiedział on na pytanie, co Serbia wybierze, kiedy będzie musiała wybrać między bliskimi stosunkami z Pekinem a UE, Vučić podkreślił, że Serbia pragnie stać się pełnoprawnym członkiem UE.       

"Łączy nas historia, wspólna kultura, członkowie UE to w tej chwili nasi najważniejsi partnerzy", wyjaśnił on i dodał, że wymiana handlowa między Niemcami i Chinami jest 3000 razy większa od wymiany między Serbią a Chinami, lecz pomimo to biznes między Serbia a Chinami okazuje się być problemem.         

Na stwierdzenie, że kanclerz Niemiec Angela Merkel nie złożyła życzenia z okazji stulecia Partii Komunistycznej Chin - w odróżnieniu od niego odpowiedział, że Serbia jest małym krajem w porównaniu z Niemcami. Na powtórzone pytanie o tym, co Serbia zrobi, jeżeli będzie musiała wybierać między UE a C Chinami podkreślił, że Serbia już podjęła decyzję, że jej celem było i pozostało członkostwo u UE.        

"Najwięksi inwestorzy u nas są z UE. 67% naszego handlou odbyuwa się z UE. Dodać do tego trzeba 17% z krajami regionu, które znajdują się na drodze do UE. Bez UE nie przetrwany", dodł on.                  

"Czy możemy jednak dużo dobrego zrobić z Chiami - oczywiście. Tak też robimy, podobnie do Niemiec", pdkreślił Vučić, a na uwagę że jest krytykowana jakość projektu Jedwabny Ślak, przede wszystkim z powodu pracowniów chińskich odpowiedział, że jakość drogi lub mostów, które Serbia buduje we współpracy z Chinami jest doskonała.                

"Dajemy pracę tym, którzy przychodzą z najlepszą ofertą. Dlatego mówię do Europejczyków, którzy krytykują chińskie projekty w naszym kraju - zaproponujcie projekt droższy o jeden euro i dostaniecie pracę", podkreślił on.                  

Nawiązując do tego powiedział, że Serbia za pomocą 600 mln euro z UE buduje połączenie kolejowe z Północną Macedonią, ponieważ była to lepsza oferta niż chiińska.                      

"Często mówi się o połączeniu kolejowym z Budapesztem, z czego 180 km wiedzie przez terytorium Serbii, finansowanym ze strony Chin. Połączenie kolejowe budowane przy pomocy UE z Belgradu do Północnej Macedonii jest dwa razy dłuższe i o tym nikt nie mówi. Za dużo w tym polityki, stwierdził Prezydent Vučić.

Na pytanie, czy popiera plany UE u USA dot. alternatywy dla Jedwabnego Szlaku Vučić odpowiedział, że popiera wszystko, co jest w interesie naszego regionu.                        

"Chińczycy pragną wszędzie rozszerzyć swoją obecność, ale wiele procesów na Zachodzie, szczerze mówiąc, odwija się sprawniej i bezproblemowo. Musimy jeszcze wiele się nauczyć od Zachodu, ale doganiamy", powiedział Vučić.             

Prezydent powiedział, że Chiny to ważny partner Serbii i dodał, że po rozpoczęciu procesu konsoldacji finansów publicznych w 2014 roku nasze państwo dostało z Chin na dobrych warunkach ofertę dot. projektów rozwojowych.                               

Powiedział również, że na wschodzie Serbii, na prośbę UE, ogłoszono przetarg na kopalnie miedzi, lecz w ciągu sześciu miesięcy żadna kompania europejska nie wysłała swoją ofertę, więc tym zajęli się Chińczycy.                    

"Naszym obowiązkiem jest dbać o interesy obywateli", powiedział on.                   

Przypomiał, że gospodarka Serbii przez 8 lat osiągneła 52% wyższy poziom, co dla UE oznacza, że Serbia mogłaby być silnym członkiem i sią napędową całego regionu.

W yjaśniając, na czym polega sukces rozwoju gospodarczego Serbii Vučić powiedział, że Serbia ma bardzo dobrej jakości siłę roboczą, która mówi po angielsku, że dokonano cyfryzacji społeczeństwa i administracji, że posiada najbardziej elastyczne Prawo Pracy w Europie, jak również uporządkowane finanse publiczne.                       

Przypomiał, że dług publiczny wcześniej wynosił 78% PKB, a dziś jest mniejszy i dzięki silnemu wzrostowi gospodarczemu wynosi 52%.                     

"Możemy sobie pozwolić na to, aby inwestorów przyciągnąć, dodał Prezydent Vučić i podkreślił, że Serbia oferuje pomoc dla inwestycji, ale motywem przyjśca Centrum Rozwoju "Continental" nie były subwencję.           

Prezydent poiedział, że z całego regionu tylko Serbia pięć, sześć lat temu uruchomia kszatłcenie dualne, jakie posiadają Nemcy, Szwajcaria i Austria, że dziesiątki tysięcy osób z tego korzysta, a jest to pozytywne dla inwestorów zagranicznych, którzy dzięki temu mogą ściśle współpracować z uniwersytetami.                   

Niemcy, powiedział on, są naszym największym partnerem handlowym i największym inwestorem.                     

Rozpoczęliśmy z przyciąganiem małych przedsiębiorstw branży odzieżowej z Turcji, a w tej chwili przyciągamy przede wszystkim wielkie firmy niemieckie. Dzisiaj da niemieckich kompanii w Serbii pracuje 71.000 osób, powiedział Prezydent.                       

Vučić powiedział, że istotne znaczenie ma także perspektywa dla inwestorów, podając przykład firm "Nikek", "Toyo Tires" i "Mitsubichi", które przybywają z Japonii do Serbii, ponieważ nasz kraj znajduje się na stabilnej drodze europejskiej.       

Na pytanie, czy Serbia w najbliższym czasie stanie się członkiem UE odpowiedział, że on nie narzeka.                   

"Pewnym jest, że dużo więcej osiągnęlibyśmy, gdybyśmy dostali 45 miliardów euro pomocy z UE. Zamiast tego dostaliśmy z UE 1.6t miliardów euro. Przywykliśmy do tego, że sobie zawdzięczamy własne sukcesy, powiedział Vučić.    

Prezydent Serbii, przypomniał, że w Chorwacji do niedawna pensję były 2.2 razy większe niż w Serbii, a dzisiaj tylko 1,7 razy.                     

"Łatamy dziurę własnymi siłamy. Na pewno nie domagalibyśmy się największych subwencji, gdybyśmy zostali członkiem UE, zapewnił on.                   

Powiedział, że serbska droga do UE naśladuje niemiecką, a Serbia chce dostać równą szansę.                     

"Wierzę słowom Merkel. Jest ona na końcu swojego mandatu i już nie muszę ją chwalić. Ale ona nam zapewniła stabilność, swobodę podróżowania w UE, udzieliła pomoc w czasie kryzysy z migrantami w 2015 roku, a ministra Altmaiera i innych poprosiła ściśle współpracować z nami.                   

Na pytanie, czy są oznaki, że nowy rząd niemiecki w ten sam sposób będzie popierać Serbię, Vučić odpowiedział, że jest do tego przekonany.                   

"Znam Armina Lascheta, rozmawałem z nim, gdy był premierem Nadreni Północnej-Westfalii. Jest mądra osobą i rozumie sytuację na Bałkanach, a jako nowy kanclerz na pewno będzie kontynuować politykę Merkel wobec naszego regionu", dodał Prezydent Vučić.                 

Jednocześnie, Vučić wyraził przekonanie, że Rosja w przypadku wejścia Serbii do UE nie reagowałąby tak, jak w przypadku Ukrainy oraz, że chodzi o suwerenną decyzję Serbii.       

Na dodatkowe pytanie o tej samej tematyce odpowiedział, że podczas każdego spotkania z Władimirem Putinem, a było ich 18 lub 19, dziękował za tradycjonalną i silna przyjażń z Rosją, ale również mówił o tym. że Serbii jest na drodze do UE.         

"Zapytał mnie, czy to nasz wybór, a ja odpowiedziałem, że jest, że członkostwo u UE jest naszym celem", dodał Vučić.              

Kiedy chodzi o "Kosowo", Vučić podkreślił, że potrzebny jest kompromis w tej kwestii.                        

''Tylko w ten sposób można osiągnąć trwały pokój. Serbia i ja pragniemy pokoju. Zaprzestańmy z szaleństwami z przeszłości. W ten sposób cały region może stać się siłą napędową nowego wzrostu dla Europy", powiedział Prezydent Vučić.

 

Żródło: Tanjug 


20 lipca 2021 Wielki sukces Serbii w dziedzinie cyfryzacji

Premier Serbii Ana Brnabić powiedziała podczas spotkania poświęconego cyfyzacji i sektorowi IT, które miało miejsce w Nowym Jorku, że od chwili objęcia stanowiska premiera najbardziej jest dumna z sukcesu Serbii w dziedzinie cyfryzacji.                  

Brnabić, która znajduje się w dwudniowej wizycie w USA powiedziała, że po jej wyborze w sierpniu 2016 r. na stanowisko ministra do spraw administracji państwowej i samorządu lokalnego pragnęła odmienić administrację publiczną oraz to wszystko, co jej także przeszkadzało, jako obywatelce.                            

Gdy obejmowała urząd premiera wiedział o jej priorytetach i o tym, że musi proces cyfryzacji podnieść do poziomu wyższego, rozpocząć reformę systemu edukacji i pracować na wzmocnieniu gospodarki.                     

Wierzyłam w kraj, w który wierzył jego naród, ponieważ naród serbski jest narodem kreatywnym. Od 1 lipca 2017 r. rozpoczęliśmy pracować, jako e-rząd, tj. wymieniać dane drogą eletroniczą, powiedziała Pani Premier.                             

Według jej słów, nasi obywatele nie musieli już udavać się do, na przykład urzędu skarbowego, i od tamtej pory administracja publiczna wymieniła między sobą 50 mln dokumentów, co oznacza, że obywatele nie musieli iść od okienka do okienka, aby odebarć 50 mln papierów.                            

Brnabić podkreśliła, że jest dumna także z tego, co zostało dokonane w dziedzinie edukacji od chwili objęcia urzędu, akcentując, że we wrześniu 2017 r. informatyka stała się przedmiotem obowiązkowym w szkołach podstawowych.           

Nikt nie wierzył, że możemy tego dokonać, ale we współpracy z sektorem prywatnym i niektórymi organizacjami społecznymi nam się udało. W tej chili mamy o wiele większze dokonania od innych krajów Europy i świata, powiedziała Pani Premier.                                 

Pani Premier zwróciła uwagę na to, że najbardziej dumna była, gdy wmurowano kamieni węgielny pod budowę Parku Naukowo-Technicznego na południu Serbii, podkreślając, że nasz kraj w do tej pory ma cztery takie parki.                          

Ona podkreśliła, że Serbia stała się jednyum z krajów świata, które osiągnęły najwięcej w dziedzinie technologii, a na podstawie niektórych wskażników znajduje się wśród pierwszych 10 krajów świata, ana podstawie innych wśród 5, co według jej opinii dowodzi,. że kraj może się rozwijać w szybkim tempie.                            

Pani Premier, odpowiadając na pytania dot. szczepienia powiedział, iż nasze państwo nigdy nie traktowała tę kwestię, jako kwestię geopolityki, lecz wyłącznie zdrowia.        

Według niej, Serbia rozmawiała z producentami zarówno ze Wschodu, jak i Zachodu i znalazła się w grupie europejskich krajów, które podpisały umowy zarówn z Pfizer/BioNTech, jak i Sinopharm.                       

Niestety, wielu krajów traktowało tę kwestię, jako kwestię geopolityczną. Dla nas to nie ma znaczenia, dopóki szczepionki są bezpieczne, powiedziała Pani Premier i dodała, że nie był to koniec sukcesu Serbii, ponieważ potrzebna byłą dobra organizacja.                 

Brnabić wyjaśniła, że organizacja jest drugą istotna rzeczą w procesie szczepienia, ponieważ z punktu widzenia logistyk jest to trudny proces, ale za pomocą cyfyzacji osiągnięto sukces i okazało się, że to, co robiliśmy przez kilka ostatnich lat opłaciło się.                    

Pani Premier powiedziała, że Serbia bardzo szybko stworzyła system,. za pośrednictwem którego obywatele Serbii mogą wyrazić chęć przstąpienia do procesu szczepienia, wybrać rodzaj szczepionki, jak również w drodze wiadomości SMS otrzymać informację o terminie szczepienia.            

Teraz mogę zalogować się do aplikacji w telefonie i zobaczyć ile osób się zaszczepiło, ile osób się zgłosiło i są to wyniki cyfryzacji. Wszystko, co zrobiliśmy jest sprawne i łatwe dla naszych obywateli, wyjaśniła Pani Premier.                   

Pani Brnabić, odpowiadając na pytanie, co może radzić innym krajom w sprawie szybszego postępu powiedziała, że trzeba jak najwięcej inwestować w proces cyfyzacji i edukacji.                     

Musicie nauczyć dzieci, jak myśleć, a jak nie.  Nie wsystkie dzieci staną się ekspertami w dziedzinie IT, ale wszystkie można nauczyć myśleć algorytmami i podejmować decyzje, powiedziała ona.                  

Pani Premier uważa,że istotną rzeczą dla rozwoju jest inwestowanie w szybszy Internet i startup infrastrukturę da firm, ponieważ coraz więcej firm będzie bazować na zasadach startup i innowacjach, podkreślając, że trzeba pomóc ludziom otwierać własne firmy i realizować własne pomysły.                   

Mówiąc o portalach społecznych Pani Premier powedziała, że fałszywe informacje stały się największym wyzwaniem tych portali i tak pozostanie przez pewien czas.                     

Jest to największe wyzwanie dla mnie, jako premiera, szczególnie w czasie pandemii koronawirusa, ale prtale społecznościowe są zarazem okazją dla poliyków do komunikacji z obywatelami.

 

Żrodło: www.srbija.gov.rs

Foto: www.srbija.gov.rs


5 lipca 2021 r. Serbia mocno popiera Proces Berliński

Premier Rządu Republiki Serbii Pani Ana Brnabić wzęła dzisiaj udział w Szczycie on-line liderów Procesu Berlińskiego, na którym omawiano konkretne wyniki osiągnięte w czasie jego ośmioletniego trwania, o planach na następny okres oraz inicjatywach mających na celu wsparcie dla Bałkanów Zachodnich na ich drodze do Unii Europejskiej.                

Centralnym tematem spotkania była budowa wspólnego rynku regionalnego bazującego na czeterech podstawowych swobodach: swobodnym poruszaniu się ludzi, swobodnym przepływie towarów, usług i kapitału, w sprawie którego uchwalono Plan wykonawczy w listopadzie zeszłego roku, a który to rynek przyniósłby wiele korzyści dla regionu.          

Na Szczycie stwierdzono, że infrastruktura komunikacyjna i energetyczna została w ciągu ostatnich lat rozbudowana i połączona z drogami Unii Europejskiej. Pochwalono także realizacje porozumienia o zniesieniu roamingu na Bałkanach Zachodnich, które miało miejsce początkiem miesiąca bieżącego.                         

Podkreślono, że bardzo istotnym projektem jest powołane Kancelarii regionalnej do spraw współpracy młodzieży (RYCO), której celem będzie nawiązywanie kontaktów i budowanie atmosfery wzajemnego rozumienia się i tolerancji w regionie.                

Pozytywnie oceniono działalność Rady do spraw współpracy regionalnej (RCC) i Sekretariatu Środkowoeuropejskiego porozumienia o wolnym handlu (CEFTA) oraz ich udział w realizacji Planu wykonawczego dot. wspólnego rynku regionalnego.             

Wyrażając opinię, że u podstaw Procesu Berlińskiego jest przekonanie, iż gospodarka Bałkanów Zachodnich jest czężcią Europy, kanclerz Niemiec Angela Merkel podkreśliła jego znaczenie dla stabilizacji i łączenia krajów regionu Balkanów Zachodnich, co i jest w interesie Unii Europejskiej.                    

Premier Rządu Republiki Serbii Pani Ana Brnabić podczas przemówienia podziękowała Pani Kanclerz za jej mocne wsparcie oraz aktywne podejście dla współpracy regionalnej.                     

Dzięki wsparciu Niemiec i Pani Kancelerz, jak również wiwnętrznym inicjatywom przedstawicieli Serbii, Albanii i Macedonii Północnej, zgodnie ze słowami Pani Premier, realizacja Planu wiykonawczego umożliwi dalsze rozszerzenie gospodarczej i handlowej współpracyh w regionie, co zarazem sprawi, iż będzie on atrakcyhjniejszy dla inwestorów zagranicznyhch i przyśpieszy wzrost gospodarczy.                   

Pani Brnabić powiedziała. że Serbia mocno popiera Proces Berlński, nie tylko w celu rozwoju gospodarczego regionu, ale i jako ideę łączenia i jednoczenia Bałkanów Zachodnich i ich zbliżenia się do Unii Europejskiej.               

Stwierdziła ona, że wsparcie w samym regionie było widoczne rzede wszystkim, jako solidarność z sąsiadami w czasie pandemii i udzielenie pomocy w postaci szczepionek i sprzętu medycznego.                 

W Szczycie, który otwarła Kanclerz Niemiec Pani Angela Merkel, oprócz przedstawicieli regionu wzięli udział: Janez Janśa - Premier Słowenii, która obecnie przewodzi Unii Europejskiej, Ursula von der Leyen - Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Sebastian Kurz - Kanclerz Austrii, Emmanuel Macron - Prezydent Francji, Mario Draghi - Premier Włoch, Mateusz Jakub Morawiecki - Premier Polski oraz Majlinda Bregu - Sekretarz Generalny Rady do spraw współpracy regionalnej (RCC).

Żródło: www.srbija.gov.rs

Foto: www.srbija.gov.rs


Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Aktualności 
Komunikaty 
Galeria 


Prezydent Republiki Serbii

Zgromadzenie Narodowe

Rząd Republiki Serbii

Ministerstwo Spraw Zagranicznych