| |     latinica | english  
Strona główna
Turystyczna Organizacja Serbii
SIEPA

 

   
 
Kontakt

Godziny pracy
Poniedziałek – piątek: 08:30 – 16:30


Wydział Konsularny (praca z interesantami): 10:00 – 14:00

Święta

Adres:
Al. Róż 5
00-556 Warszawa
 

 
Phone: + 4822 / 628-51-61, 625-60-41 Lokalizacja/Mapa
Fax:     + 4822 / 629-71-73 Kompetencje Konsularne
E-mail: embassy.warsaw@mfa.rs Konsulowie honorowi
web: http://www.warsaw.mfa.gov.rs  

 


 
 
 
22 września 2022 r. Przemówienie prezydenta Republiki Serbii Aleksandra Vučicia podczas debaty generalnej 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Szanowny Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego,
Szanowny Sekretarzu Generalny,
Ekscelencje,
Panie i Panowie,

To dla mnie wielki zaszczyt zwracać się do Państwa w imieniu Republiki Serbii.

Ze względu na ograniczony czas proszę pozwolić mi pominąć ciężar formalności, grzecznościowych słów, pozdrowień skierowanych do obecnych lub nieobecnych na tej sali, a zamiast tego mówić wprost o istocie, z powodu której tu zebraliśmy się.

Tyle razy byłem tu. Powaga chwili obecnej zobowiązuje mnie do podzielenia się z wami trudnymi, ale prawdziwymi słowami. Wszystko, co tu dzisiaj robimy wydaje się być, co najmniej, bezsilne i niejasne. Nasze słowa są odbijają się pustym echem w obliczu rzeczywistości, przed którą stoimy. A rzeczywistość jest taka, że ​​nikt tutaj nikogo nie słucha, nikt nie dąży do prawdziwych porozumień i rozwiązywania problemów, a prawie wszyscy dbają tylko o własne interesy, łamiąc często po drodze podstawowe zasady prawa międzynarodowego; rzucając pod nogi Kartę Narodów Zjednoczonych i inne dokumenty, na których opiera się ta organizacja. Nie jest to wina ani Antonio Guterresa, ani kogokolwiek z ONZ, lecz mocarstw, które nie dbają o nic innego, jak o realizację własnych celów politycznych, gospodarczych i niestety militarnych.

Jesteśmy świadkami, że epoka, w której żyjemy, charakteryzuje się złożonością globalnej sytuacji geopolitycznej. Nasza debata generalna toczy się w kategoriach naruszonego pokoju na świecie, w stopniu niespotykanym od czasów II Wojny Światowej i od czasu powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Globalne wyzwania, przed którymi stoimy, mogą radykalnie zmienić architekturę bezpieczeństwa międzynarodowego i są zagrożeniem dla ustalonego międzynarodowego porządku prawnego. Tak złożone czasy wymagają wiele mądrości i jedności, ażebyśmy zachowali pokój, jako bez wątpienia najważniejsze dziedzictwo wplecione w same fundamenty Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Dlatego chciałbym jasno i precyzyjnie omówić przed Państwem pięć kluczowych wyzwań, przed którymi stoimy dzisiaj:

1. Powrót do pokoju i zachowanie globalnej stabilności;

2. Zachowanie integralności terytorialnej i suwerenności państw uznanych międzynarodowo, członków tej Organizacji, jako naczelnej zasady międzynarodowego prawa publicznego i stosunków między krajami;

3. Bezpieczeństwo energetyczne w warunkach globalnego kryzysu;

4 Bezpieczeństwo finansowe krajów ubogich i rozwijających się;

5. Zaopatrzenie w żywność w warunkach przez wojnę przerwanych globalnych łańcuchów dostaw.

Punkt 1: Obecne warunki globalne coraz częściej ostrzegają nas, że zasada pokojowego rozwiązywania sporów nie ma alternatywy. Zasada ta jest ważniejsza dziś niż kiedykolwiek i najlepiej opisuje ją preambuła Karty Narodów Zjednoczonych, która wzywa nas, abyśmy byli tolerancyjni i żyli razem w pokoju, jako dobrzy sąsiedzi”. Odmowa użycia siły i pokojowe rozwiązywanie sporów to filary światowej stabilności, ale muszą im towarzyszyć takie zasady, jak nieselektywne przestrzeganie Karty Narodów Zjednoczonych, stosowanie obowiązujących rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz podstawowych zasad obowiązującego międzynarodowego prawa publicznego.

Punkt 2: Zachowanie integralności terytorialnej i suwerenności państw uznanych międzynarodowo, członków tej Organizacji;

Serbia popiera integralność terytorialną wszystkich państw członkowskich ONZ, w tym oczywiście integralność terytorialną Ukrainy. W ten sposób zachowywaliśmy się odpowiedzialnie i poważnie w tej renomowanej instytucji. Od wielu prelegentów mogliśmy usłyszeć o agresji i naruszeniu integralności terytorialnej Ukrainy. Wielu twierdzi, że był to pierwszy konflikt na terytorium Europy od II Wojny Światowej. Jednak ciągle niewypowiadaną prawdą jest, że ​​już naruszona została integralność terytorialna państwa europejskiego, a właściwie Serbii, choć nie zaatakowała ona żadnego innego suwerennego państwa. Domagamy się jasnej odpowiedzi na pytanie, które od lat zadaję moim współrozmówcom, przywódcom wielu państw – jaka jest różnica między suwerennością i integralnością terytorialną Ukrainy a suwerennością i integralnością terytorialną Serbii, która została rażąco naruszona, czemu wielu z was zapewnia międzynarodowe uznanie i legitymację? Nikt nigdy nie udzielił mi racjonalnej odpowiedzi na to pytanie.

Przypomnę – Serbia nigdy nie postawiła stopy na czyimś terytorium, ani nie zagroziła integralności terytorialnej któregokolwiek suwerennego państwa, aby ktokolwiek mógł interweniować lub przeprowadzać agresję przeciwko niej, tak jak to zrobiono przeciwko w 1999 roku. Niemniej jednak nie powstrzymało to dziewiętnastu najbogatszych krajów NATO przed atakiem na suwerenne państwo bez decyzji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Podpisanie porozumienia z NATO – po zakończeniu konfliktu zbrojnego – którego postanowienia przewidywały uchwalenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244, która potwierdziła i gwarantowała częściową suwerenność oraz pełną integralność terytorialną Serbii, nie przeszkodziły wielu państwom zachodnim w jednostronnym uznaniu niepodległości  tzw. Kosowa i ponownego naruszenia integralności terytorialnej naszego kraju oraz naruszenia Karty Narodów Zjednoczonych i rezolucji ONZ nr 1244.

Właśnie z powodu takiego doświadczenia, przez które Serbia przechodziła i wciąż przechodzi, jestem przekonany, iż mam pełne prawo zacytować w tym miejscu słowa wielkiego Martina Luthera Kinga: „Niesprawiedliwość gdziekolwiek jest zagrożeniem dla sprawiedliwości wszędzie”. Te słowa zostały, jako przypomnienie, ale też ostrzeżenie dla nas wszystkich.

Niezależnie od tego, że nadal odczuwamy skutki rażącego łamania podstawowych zasad międzynarodowego prawa publicznego, nie rezygnujemy z fundamentalnych zasad Organizacji Narodów Zjednoczonych. Będziemy opowiadać się za konsekwentnym przestrzeganiem zasady nienaruszalności granic, poszanowania suwerenności i integralności wszystkich pozostałych państw członkowskich ONZ. Pomimo takiego naszego stanowiska, wielu na tej sali ma problemy z poszanowaniem integralności terytorialnej Serbii. Zastanawiacie się dlaczego? Ponieważ mają moc w swoich rękach, a w ich oczach jesteśmy mali i słabi. Jak jednak słyszeliście i widzicie, nawet w tym miejscu mamy siłę, by mówić prawdę.

Wasze Ekscelencje,

Szczególną wdzięczność zawdzięczamy wszystkim tym państwom członkowskim ONZ – a obecnie stanowią one większość w tym Zgromadzeniu, które popierają integralność terytorialną Republiki Serbii, szczególnie na obszarze i na terytorium Kosowa i Metochii. Dodatkowo dodającym otuchy jest fakt, że liczba krajów popierających stanowisko Serbii wzrosła w okresie między dwoma sesjami, co jest tendencją, która musi się utrzymać, ponieważ niezwykle ważnym jest, abyśmy pozostali wierni podstawowym zasadom zawartym w Karcie Narodów Zjednoczonych, takim jak zasada nienaruszalność granic.

Republika Serbii i ja, jako jej prezydent bardzo cierpliwie i z dużo dobrej woli poszukujemy kompromisu w sprawie Kosowa i Metoshii pod auspicjami Unii Europejskiej i w ramach dialogu Belgrad-Prisztina. To trudny proces, trwa już kilkanaście lat, ale nie widzimy dla niego alternatywy. Lepiej negocjować przez sto lat, niż prowadzić wojnę przez jeden dzień. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć rozwiązanie akceptowalne dla obu stron, oparte na kompromisie, ponieważ jest to absolutnie jedyny sposób na osiągnięcie naszego celu, jakim jest długotrwały pokój, jako warunek dostatniego życia Serbów i Albańczyków, jaki całego regionu. Wyczerpaliśmy wszystkie inne opcje, a mówiąc przynajmniej w imieniu Serbii, nawet we śnie nie przychodzą nam pomysły o powrocie na ścieżki konfliktów i rozlewu krwi. Region Bałkanów nie mógłby znieść kolejnego konfliktu. Liczę na dobrą wolę i zrozumienie ze strony naszych partnerów międzynarodowych, bo oni dobrze wiedzą, że niektóre wcześniejsze decyzje ich rządów były złe i nie działały na rzecz przyszłości naszego regionu i pokoju na świecie. Belgrad prowadzi ten proces w bardzo złożonych okolicznościach z elementami wojny hybrydowej i brudnej kampanii części społeczności międzynarodowej przeciwko naszemu krajowi, na różnych płaszczyznach. Wystarczy przypomnieć cytaty i tytuły ze światowych mediów, według których Serbia zaatakuje swoich sąsiadów i jest Serbia zagrożeniem dla stabilności regionalnej. Oczywiście to się nigdy nie wydarzyło i było tylko jednym z wielu kłamstw przeciwko Republice Serbii. Serbię przedstawiano, jako potencjalny czynnik destabilizujący w regionie, byleby tylko nie mówiła prawdy: że zasada nienaruszalności granic musi w równym stopniu obowiązywać wszystkich. Serbia była i będzie czynnikiem stabilizacji w całym regionie. Serbia, pomimo wielu nieprawd i fałszerstw, popiera układ pokojowy z Dayton, integralność terytorialną Bośni i Hercegowiny oraz integralność Republiki Serbskiej w ramach Bośni i Hercegowinie.

Z drugiej strony jesteśmy przekonani, że narody Bałkanów mają zdolność kontynuowania życia w przyszłości jako przyjaciele i partnerzy o wspólnej wizji członkostwa w zjednoczonej Europie. Dobrze o tym wiem, ponieważ pokonaliśmy już wiele barier, które od lat stały między naszymi narodami i które kosztowały nas tysiące istnień ludzkich i zmarnowanej przyszłości. Na przykład, Serbię i Albanię łączą dziś w przestrzeni Półwyspu Bałkańskiego najbliższe i najbardziej przyjazne stosunki w całej kilkusetletniej wspólnej historii.

Wymagało to jedynie jasnych i pragmatycznych dyskusji o naszej przyszłości, a nie o przeszłości. Rozmów o tym, jak rozwiązywać problemy trapiące naszych ludzi, nasze firmy, pracowników, studentów i przedsiębiorców. Dużo dyskutowaliśmy i sami doszliśmy do wielu rozwiązań, które już zniosły między nami bariery, istniejące bez żadnego racjonalnego powodu. Przede wszystkim w gospodarce, handlu, przepływie ludzi i kapitału. Serbia, Albania i Macedonia Północna od trzech lat realizują Inicjatywę „Otwarte Bałkany”, która ma jasną wizję - otwarcia regionu dla ludzi, towarów, usług, kapitału i firm, w celu stworzenia przestrzeni, która byłaby trwale wyzwolona od napięć i konfliktów. Oprócz niewątpliwej wspólnej korzyści ekonomicznej, jaką przynosi ta inicjatywa, ma ona szerszy wymiar, przede wszystkim w łączeniu ludzi odmiennych kultur i promowaniu różnorodności, która wszelkimi sposobami przyczynia się do ogólnego rozwoju społeczeństwa w tej części Europy. W ten sposób Serbia faktycznie nadal przyczynia się do pokoju, stabilności i procesu pojednania w regionie, co z pewnością wnosi znaczący wkład w bezpieczeństwie na poziomie globalnym.

Znaleźliśmy inspirację w słowach jednego z największych dyplomatów w historii i wielkiego sekretarza generalnego ONZ Daga Hammarskjolda, że ​​ta Organizacja „nie została stworzona, aby zabrać ludzkość do raju, ale raczej, aby uratować ludzkość od piekła”.

Panie i Panowie,

W momencie, gdy okiełznaliśmy globalną pandemię znaleźliśmy się przed nowymi, bezprecedensowymi wyzwaniami tego stulecia. Podczas gdy, jako ludzie stawiamy krok po kroku w przyspieszonym rozwoju technologicznym, przed nami pojawiają się problemy egzystencjalne, takie jak bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo finansowe krajów rozwijających się, ale także zakłócenia w łańcuchach dostaw podstawowych produktów spożywczych. Solidarność, która była niezbędna w walce z pandemią, jest dziś o wiele bardziej potrzebna, gdy zagrożone są podstawowe potrzeby ludzi w zakresie żywności i energii.

Republika Serbii traktuje swoje bezpieczeństwo energetyczne, jako nieodłączną część bezpieczeństwa narodowego i jako kluczowy warunek dalszego rozwoju gospodarczego i postępu naszego kraju. Dążymy do zapewnienia ciągłości dostaw energii, ale podzielamy troskę o aktualne wyzwania geopolityczne, które podważają stabilność energetyczną na świecie i w Europie. Pozostajemy zaangażowani w poszukiwaniu rozwiązań, które mogą mieć transformacyjną siłę w próbach osiągnięcia regionalnego i europejskiego bezpieczeństwa energetycznego. Chciałbym podkreślić, że Republice Serbii udało się zachować ciągłość dostaw energii podczas trwającego kryzysu. Niemniej jednak jesteśmy żywotnie zainteresowani dywersyfikacją źródeł dostaw, dodatkowymi inwestycjami w infrastrukturę energetyczną, ale także szybszym i bardziej efektywnym rozwojem mocy opartych na OZE.

To właśnie w ONZ nazwaliśmy trwającą dekadę „dekadą bardziej zrównoważonej i prężnej przyszłości, działań i transformacji”. Tak musi pozostać, ale w nieco szybszym tempie. Nierówny rozwój, ale także zagrożenia finansowe w krajach rozwijających się powodują powstanie dodatkowych warstw społecznych i nieuchronnie przynoszą nowe antagonizmy. Zrównoważony rozwój nie może być ani ograniczany, ani warunkowany geograficznie, czy politycznie, lecz musi być zapewniony wszystkim ludziom bez względu na przynależność etniczną, rasową, kulturową czy religijną.

Przed nami kolejne, bardzo ważne wyzwanie, któremu musimy wspólnie sprostać, a jest nim znalezienie najskuteczniejszego sposobu na uniknięcie skutków obecnego kryzysu międzynarodowego, który ma wpływ na globalne bezpieczeństwo dostaw żywności. Wydarzenia są bardzo niepokojące, a rzeczywistość jest taka, że ​​wszyscy, bez wyjątku, są nimi dotknięci. Dodatkowym problemem stały się rosnące ceny żywności i jej dostępność. Zadaniem dla nas wszystkich jest znalezienie sprawnych i wydajnych rozwiązań, które nikogo nie pozostawią w tyle. To do nas – państw – jako najważniejszych podmiotów międzynarodowych należy zaangażowanie się indywidualnie w koordynację działań, przede wszystkim poprzez przyczynianie się do realizacji tego szlachetnego zadania na poziomie narodowym, aby zachować to, co najcenniejsze – życie ludzkie i jego godność.

Temat tegorocznej Debaty Generalnej ostrzega nas przed drogocenną chwilą i powiązaniem wyzwań istniejących na planie międzynarodowym. Kryzysy, przed którymi stoimy, przypominają nam o znaczeniu otwartej komunikacji. Nie trzeba wiele mądrości, aby dojść do wniosku, że wyzwania mogą być skutecznie pokonane tylko wtedy, gdy ich przyczyny są odpowiednio przestrzegane. Serbia uważa, że ​​koniecznym jest, aby obecne wyzwania w żaden sposób nie pogłębiały światowych podziałów oraz że oczywista i celowa polaryzacja na poziomie globalnym powinna ustąpić miejsce zasadom multilateralizmu.

Chciałbym podkreślić, że Republika Serbii bierze udział we wspólnych wysiłkach na rzecz osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju i realizacji Agendy 2030. Serbia podziela wizję Sekretarza Generalnego dotyczącą przyszłości globalnej współpracy w sposób przewidziany w „Naszym wspólnym programie” i zdecydowanie wspiera inkluzywny, połączony i skuteczny multilateralizm jako najlepsze narzędzie do odpowiedzi na najpilniejsze wyzwania dla ludzkości.

Panie i Panowie,

Multilateralizm, wspólne działania i wspólna odpowiedzialność to niezastąpione elementy naszych dotychczasowych dyskusji, ale chciałbym podkreślić, że punktem wyjścia dla każdego takiego konstruktywnego zaangażowania jest solidarność.

Na koniec chciałbym powtórzyć, że Republika Serbii nadal będzie wiarygodnym partnerem w realizacji wspólnych celów określonych w ramach ONZ mocno wierząc, że jest to najlepsza droga do tworzenia lepszego świata dla nas i dla przyszłych pokoleń. Ale nie wolno nam zapominać, że Narody Zjednoczone są tak silne na tyle, na ile respektujemy wspólnie ujednolicone decyzje i dokumenty tej Organizacji.

Jeszcze raz przytoczę coś, co do tej pory słyszeliśmy dwadzieścia trzy razy. To zdanie: „Jedynym standardem, którego musimy przestrzegać, jest Karta Narodów Zjednoczonych”. Tak usłyszeliśmy od wszystkich. Ale kiedy przejdziemy do przypadku Republiki Serbii, zobaczyliśmy, że siedemnaście z dwudziestu trzech krajów, których przedstawiciele mówili o Karcie Narodów Zjednoczonych i rezolucjach ONZ, naruszyło międzynarodowe prawo publiczne i nie przestrzegało zasad stworzonych i ustanowionych przez ONZ. Mam nadzieję, że uda nam się przezwyciężyć wszystkie te trudności i zrównać zasady i procedury dla wszystkich na świecie. W przeciwnym razie nie widzę światła na końcu tunelu.

Dziękuję za uwagę. Niech żyje Serbia!


Belgrad, 12 lipca 2022 r. Długoletnie konstruktywne partnerstwo Serbii i OBWE

Premier Republiki Serbii Pani Ana Brnabić rozmawiała dziś z Przewodniczącym Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz Ministrem Spraw Zagranicznych Polski Panem Zbigniewem Rau o współpracy z tą organizacją europejską, o stosunkach dwustronnych, jak również o integracji europejskiej Serbii.

Pani Brnabić podkreśliła wagę, jaką Serbia przywiązuje do OBWE i do roli tej organizacji w dziedzinie bezpieczeństwa europejskiego, jednocześnie chwaląc pracę misji w terenie.

Pochwaliła ona przede wszystkim działalność Misji OBWE w Serbii, z którą od początku mamy wyjątkową współpracę i która wnosi istotny wkład do procesu implementacji reform w naszym kraju.

Jeśli chodzi o reformy w obszarze praworządności Pani Premier powiedziała, że Rząd Serbii jest zaangażowany w prace nad poprawą ogólnego stanu w obszarze mediów, a OBWE jest w tej sprawie niezwykle ważnym partnerem.

Według niej, organizacja ta stanowi pomost współpracy między Rządem, z jednej strony, a mediami i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego z drugiej.

Pani Premier podkreśliła, że jednym z kluczowych priorytetów przyszłego rządu będą działania w obszarze praworządności, a przede wszystkim reforma sądownictwa i mediów.

Przewodniczący OBWE zwrócił szczególną uwagę na jakość rozwiązań prawnych dot. ochrony i promocji praw mniejszości narodowych w Serbii oraz wyraził gotowość do dalszej współpracy z naszym krajem w tej sprawie.

Mówiąc o stosunkach między dwoma krajami Pani Brnabić zaznaczyła, że ​​są one tradycyjnie przyjazne i wyraziła wdzięczność szefowi dyplomacji polskiej za wsparcie, jakie udziela Serbii oraz Bałkanom Zachodnim na drodze europejskiej.

Pani Premier podziękowała również Ministrowi Spraw Zagranicznych Polski za wysiłki na rzecz budowania dobrych stosunków między dwoma krajami oraz za wieloletnie konstruktywne partnerstwo OBWE i Serbii.

Źródło/Foto: www.srbija.gov.rs


12 lipca 2022 r. Selaković: Serbia jest za wzmacnianiem zasobów OBWE

Minister Spraw Zagranicznych Serbii Pan Nikola Selaković spotkał się dziś z Ministrem Spraw Zagranicznych Polski oraz Przewodniczącym OBWE Panem Zbigniewem Rau.


Pan Minister Selaković powiedział po spotkaniu, że Serbia jest zdeterminowana w dalszym ciągu wzmacniać tradycyjnie przyjazne relacje z Polską, które opierają się na współpracy w wielu dziedzinach.


Odnosząc się do faktu, że Pan Minister Rau pełni obecnie również funkcję Przewodniczącego OBWE Selaković podkreślił, że w rozmowie powtórzył stanowisko Serbii, iż OBWE jest jednym z najważniejszych układów bezpieczeństwa, zwłaszcza w obecnych uwarunkowaniach geopolitycznych. W tym sensie Pan Minister stwierdził, że OBWE jest jedynym formą dialogu w najważniejszych kwestiach z zakresu bezpieczeństwa europejskiego.


„Podkreśliłem, że Serbia jest za wzmacnianiem zasobów OBWE, a szczególnie zwróciłem uwagę na wagę, jaką przywiązujemy do misji OBWE w terenie”, powiedział Pan Minister Selaković.

Szef dyplomacji serbskiej zwrócił uwagę na specyfikę faktu, że na naszym terytorium działają dwie misje, jedna z siedzibą w Belgradzie, druga w Prisztinie.


„Rząd Serbii i Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspierają pracę Misji w Kosowie i Metochii, jako najbardziej widocznej obecności w Prisztinie pod względem neutralnego podejścia do statusu tej prowincji, której działalność opiera się na Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244”, powiedział Pan Minister dodając, że Misja w Kosowie i Metohiji musi zachować neutralne podejście do statusu.


Selaković powiedział, że przywiązujemy dużą wagę do działań Misji OBWE w Kosowie i Metochii, zwłaszcza tych zajmujących się prawami społeczności niealbańskich, osób wewnętrznie rozsiedlonych oraz kwestii osób powracających.


Jeśli chodzi o stosunki dwustronne między Serbią i Polską, Pan Minister Selaković stwierdził, że w czasie rozmowy z Panem Ministrem Rau szczególną uwagę poświęcono współpracy gospodarczej podkreślając, że w ubiegłym roku wyniosła ona miliard i 693 mln euro, a naszym celem jest przekroczenie dwóch miliardów.


W tym celu Pan Minister powiedział, że zaproponował Panu Ministrowi Rau zorganizowanie do końca roku forum biznesowego, które dodatkowo przyczyni się do wzmocnienia stosunków gospodarczych.


„Podziękowałem też Panu Ministrowi Rau, że jako jeden z ministrów spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej od samego początku wspierał inicjatywę Otwarte Bałkany”, powiedział Pan Minister Selaković. Szef dyplomacji serbskiej zaznaczył, że na spotkaniu po raz kolejny powtórzył nasze stanowisko w sprawie wojny na Ukrainie, nasze poparcie dla podstawowych zasad międzynarodowego prawa publicznego - nienaruszalności integralności terytorialnej i suwerenności wszystkich państw członkowskich ONZ, a tym samym poparcie dla integralności terytorialnej Ukrainy.


Selaković powiedział, że dyskutowano także o naszej pozycji w ramach organizacji międzynarodowych, jak również o stanowisku Serbii, w tym o nienakładaniu sankcji na Rosję podkreślając, że powtórzył fakt, iż Serbia kieruje się w tych decyzjach wyłącznie ochroną swoich kluczowych interesów narodowych i państwowych.


Minister Spraw Zagranicznych Polski stwierdził w oświadczeniu skierowanym do dziennikarzy, że OBWE docenia wysiłki Serbii na rzecz zachowania stabilności i bezpieczeństwa oraz dalszego wzmacniania jej instytucji demokratycznych podkreślając zarazem, że Serbia jest aktywnym i zaufanym partnerem OBWE.


„Bardzo się cieszę, że jesteśmy zgodni w kwestii poszanowania podstawowych wartości: demokratyzacji, współpracy w zakresie bezpieczeństwa, wolności mediów i praworządności, a także promowania praw człowieka”. Misja OBWE w Serbii jest gotowa nadal wspierać władze Serbii we wszystkich dziedzinach”, podkreślił Rau.


Stwierdził on, że dziś spotkał się także z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, które, jak powiedział, wraz z mediami i środowiskiem akademickim jest kluczowym dla funkcjonowania każdej demokracji.


Przemawiając w imieniu szefa polskiej dyplomacji, pan Minister Rau wyraził zadowolenie ze zwiększonej dynamiki w stosunkach dwustronnych z Serbią oraz zapowiedział otwarcie w tym roku Polskiego Instytutu Kultury i Polskiego Biura Handlowego w Belgradzie.


Jak podsumował, Polska nadal wspiera proces integracji europejskiej Serbii i pozostaje mocno zaangażowana w partnerstwo między naszymi dwoma krajami.


Źródło/Foto: www.mfa.gov.rs


Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Aktualności 
Komunikaty 
Galeria 


Prezydent Republiki Serbii

Zgromadzenie Narodowe

Rząd Republiki Serbii

Ministerstwo Spraw Zagranicznych