| |     latinica | english  
Strona główna
Konsultacje polityczne ministerstw spraw zagranicznych Republiki Serbii i Polski w dziedzinie integracji europejskiej wspólpracy dwustronnej

Konsultacje polityczne ministerstw spraw zagranicznych Republiki Serbii i Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie integracji europejskiej i współpracy dwustronnej miały miejsce 20 kwietnia 2016 roku w Warszawie.

Na czele naszej delegacji był Podsekretarz Stanu do Spraw EU ambasador Marina Joviciević, a na czele polskiej Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Katarzyna Kasperczyk. Strona polska podczas rozmowy potwierdyiła wsparcie dla integracji europejskiej Serbii i wyraziła gotowość udzielenia pomocy na tej drodze.

Stwierdzono, że stosunki dwustronne między Serbią i Polska są dobre i bez otwartych kwestii i jednocześnie wyrażono chęć zaintensyfikowania współpracy i wzajemnych kontaktów. Rozmawiano również o współpracy wustronnej w innych dziedzinach, z akcentem na współpracy gospodarczej, która od trzech lata notuje tendencję wzrostowa.

Oprócz spotkania w Ministerstwie spraw Zagranicznych, Podsekretarz Stanu Marina Joviciević i delegacja spotkali się z Izabelą Kłoc, Przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, z którą omawiano kwestie z dziedziny integracji europejskiej oraz parlamentarnej współpracy dwustronnej.


drukuj
Wiadomości
Informujemy, ze Rada m. st. Belgradu, Komisja Kultury, opublikowala zaproszenie do udzialu w otwarym miedzynarodowym konkursie
Umowa między Rządem Republiki Serbii a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów zwykłych
Konsultacje polityczne ministerstw spraw zagranicznych Republiki Serbii i Polski w dziedzinie integracji europejskiej wspólpracy dwustronnej
Non-paper z głównymi argumentami Republiki Serbii o niedopuszczalności członkostwa ''Kosowa'' w UNESCO
Informacja dla obywateli Republiki Mołdawii
Informacja o złagodzeniu reżimu wizowego dla obywateli Kataru, Kuwejtu, Omanu i Bahrajn
INFORMACJA W SPRAWIE ZAŁAGODZENIA REZIMU WIZOWEGO DLA OBYWATELI PANSTW TRZECICH, KTORYM POTRZEBNA JEST WIZA WJAZDOWA DO REPUBLIKI SERBII
Transfer środków pieniężnych na konto bankowe Ministerstwa finansów Republiki Serbii
Informacja Wydziału ds.Sytuacji Wyjątkowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Serbii
Donacje wysyłaniem SMS
Wyłączenie z reżymu wielostronnych i dwustronnych zezwoleń przewozowych
Wystawiono księgę kondolencyjną w Ambasadzie Republiki Serbii
Informacja dla osób chcących wpłacić środki na rzecz powodzian w Serbii
PROCEDURA CELNA W PRZYPADKU POMOCY HUMANITARNEJ
PayPal konto dla powodzian w Serbii
Infromacja w sprawie zbierania materailanej pomocy humanitarnej
Pomoc zagrożonym mieszkańcom Republiki Serbii
Wiadomości archive