| |     polski | english  
Naslovna
Zakon o regulisanju javnog duga R. Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana

Obaveštavamo da je Zakonom o regulisanju javnog duga R. Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji R. Sbrije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ, koji je stupio na snagu 30.12.2016. godine, obezbeđen pravni osnov za isplatu devizne štednje, bez obzira na državljanstvo štediše.

Navedenim zakonom su uređeni uslovi, način i postupak regulisanja obaveza po osnovu neisplaćene devizne štednje građana koju su do 27. aprila 1992. godine položili (1) državljani bivših republika SFRJ, osim R. Srbije, kod banaka sa sedištem na teritoriji R. Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ i (2) državljana R. Srbije kod filijala banaka sa sedištem na teritoriji R. Srbije, a koje su se nalazile na teritorijama bivših republika SFRJ. Odredbe navedenog zakona se odnose i na naslednike gore navedenih lica. Lica koja poseduju državljanstvo bivših republika SFRJ (osim R. Srbije), pravo na isplatu stare devizne štednje ostvaruju pod uslovom reciprociteta, čije postojanje utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove pravde. Obaveze R. Srbije za isplatu devizne štednje ne odnose se na deviznu štednju koja je u potpunosti isplaćena u skladu sa propisima bivših republika SFRJ na čijoj teritoriji je položena ili koju su bivše republike SFRJ svojim propisima prenele na druga pravna lica, odnosno konvertovale u druga prava.

Obaveze R. Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje, koja je regulisana navedenim zakonom, iznosi do 310 miliona evra i obuhvata glavnicu i prateće kamate. Obaveze će se izvršiti u deset jednakih polugodišnjih rata, koje dospevaju svakog 31. avgusta i 28. februara, počev od 31. avgusta 2018.godine, zaključno sa 28.februarom 2023.godine. Radi regulisanja javnog duga po ovom osnovu, R. Srbija će emitovati amortizacione obveznice bez kupona, koje glase na evro.

Prijava potraživanja se podnosi direktno Upravi za javni dug R. Srbije (lično ili poštom), na propisanom obrascu, a može se podneti u roku od godinu dana od dana objavljivanja poziva za prijavu potraživanja, koji je, 23. februara 2017.godine, objavljen u sredstvima javnog informisanja u R. Srbiji i na teritoriji bivše SFRJ.

Obrazac prijave potraživanja i način prijavljivanja određen je Uredbom o postupku za utvrđivanje prava na isplatu stare devizne štednje građana. Uz prijavu potraživanja na propianom obrascu, koja se podnosi u tri primerka, dostavlja se i dokumentacija, propisana članom 4 Uredbe.

Tekst zakona, uredbe i propisanih obrazaca mogu se preuzeti saa sajta Uprave za javni dug

- http://www.javnidug.gov.rs/.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Procedura ulaska u Poljsku
On-line aplikacije za izdavanje viza D-za zapošljavanje
Vize
Uredba Vlade Republike Srbije o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
REŽIM ULASKA U LITVANIJU U USLOVIMA PANDEMIJE
REŽIM ULASKA U POLJSKU U USLOVIMA PANDEMIJE
Primena Odluke Vlade RS o prestanku važenja Odluke o zatvaranju svih graničnih prelaza za ulazak u Republiku Srbiju
Repatriciacioni letovi Air Serbia
Odluke o sufinasiranju пројеката
Državljani Federacije Sv. Kits i Nevis i Republike Palau bez vize u Srbiju
UKINUTE VIZE ZA DRŽAVLJANE ANTIGVA I BARBUDA, GRENADA, KOMONVELT DOMINIKA I TRINIDAD I TOBAGO
OBAVEŠTENJE O RELAKSACIJI VIZNOG REŽIMA ZA DRŽAVLJANE TREĆIH ZEMALJA KOJIMA JE POTREBNA VIZA ZA ULAZAK U REPUBLIKU SRBIJU
Odluka o prestanku važenja Odlukeo ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane IR Iran, za nosioce običnih pasoša
UKINUTE VIZE ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE AZERBEJDŽAN, NOSIOCE OBIČNIH PASOŠA
UKINUTE VIZE ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE BURUNDI
VLADA SENT VINSENTA I GRENADINA UKINULA VIZE ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE SRBIJE
VLADA REPUBLIKE KOLUMBIJE UKINULA VIZE ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE SRBIJE
UKIDANJE VIZA ZA DRŽAVLJANE GRUZIJE, NOSIOCE OBIČNIH PASOŠA
UKINUTE VIZE ZA DRŽAVLJANE ČETIRI (4) DRŽAVE REGIONA KARIBA I DVE (2) DRŽAVE REGIONA LATINSKE AMERIKE
Stupio je na snagu sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gvatemale o ukicanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša
Odluka Vlade Republike Srbije o ukidanju viza za državljane Republike Surinam, nosioce svih pasoša
Obaveštenje o odluci Vlade IR Irana o ukidanju viza državljanima R. Srbije, nosiocima običnih pasoša
Odluka o ukidanju viza za državljane Republike Indonezije
Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša
Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Tajland o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša
Odluka o ukidanju viza za državljane Republike Indije
Odluka o ukidanju viza za državljane Islamske Republike Iran
Stupanje na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kirgiske Republike o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša
Poziv za prijavu potraživanja po osnovu devizne štednje
Zakon o regulisanju javnog duga R. Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana
Procedura ulaska stranih državljana na ''Kosovo''
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari